Commissies / Werkgroepen

De Centrale van Ouderenverenigingen (CvO) kent drie commissies en diverse werkgroepen.
Een commissie is door de CvO zelf ingesteld. Zij benoemt ook de hierin zittende personen.
Een werkgroep is ingesteld door de het bestuur van de CvO en ondersteunt een bestuurslid bij zijn of haar werk op een specifiek terrein.

Commissies

Advies & Ondersteuning
Deze commissie fungeert als denktank en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die zich in het werkterrein van de CvO bevinden.
Klik hier voor de samenstelling.
Public Relations
Deze ‘commissie’ als zodanig is een eenmanspost. Hieronder vallen de werkgroepen ‘Redactie De Schakel’, ‘Creatie en Onderhoud website’ en ‘Dag van de Ouderen’. Het doel van PR is het bevorderen van de bekendheid van de ouderenorganisatie. De PR-functionaris adviseert desgewenst het bestuur, werkgroepen en commissies.

Klik hier voor de samenstelling.

Bouwen, verbouwen en woonomgeving.
De commissie BVW is de opvolger van de voormalige commissie Ouderenhuisvesting.
De nieuwe commissie richt zich niet alleen op te (ver)bouwen woningen, maar op alle bouwprojecten in de gemeente Venray, die van belang zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Het aandachtsveld van de nieuwe commissie is dus ruimer, dan van haar voorganger. Want: de gemeente streeft er naar dat iedereen in Venray mee kan doen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Dit vraagt om een goede toegankelijkheid van onder meer wijkgebouwen, gemeenschapshuizen, winkels en gezondheidscentra. Ook een goede woonomgeving is van algemeen belang en zal van de commissie BVW de nodige aandacht krijgen.
De commissie BVW is samen met het Gehandicapten Platform Venray opgezet en bestaat uit: Martien van Dijk, Peter Muller, Gerrit Hendriks, Truus Martens, Marcel Martens en Ton Klinkenberg.

Werkgroepen

Redactie De Schakel
De redactie bestaat uit Henk Raedts (voorzitter), Henk Classens (secretaris), Ron Koenen (hoofdredacteur) en de redacteuren: Jaques Penris, Jan-Hein de Wit en Leo Broers.
Leo Heldens zorgt voor de advertenties.
Voor verdere informatie zie De Schakel.

Creatie en onderhoud website
Deze werkgroep bestaat uit Matt Botden, Joop Simons en Theo Verhoeven. Het aanspreekpunt hiervan is Theo Verhoeven.
De website wordt zo goed als mogelijk up-to-date gehouden.
Wijzigingen doorgeven aan Theo Verhoeven, email: website@cvo-venray.nl

Dag van de Ouderen
Deze werkgroep, bestaande uit Harrie Francken (voorzitter) en de leden Gerrie Geene, Ine van Tilburg, Gerrit Hendriks en Wilma Zegers, organiseert elk jaar op 1 oktober het programma voor de ‘Dag van de Ouderen’. Zie verder onder Vaste activiteiten.