Bestuur

De organisatiestructuur: Centrale van Ouderenverenigingen

 • De Centrale van Ouderenverenigingen is het overkoepelende orgaan van alle KBO-afdelingen in Venray en de kerkdorpen, van de AVOS (Algemene Venrayse Onafhankelijke Ouderenvereniging) en van de Venrayse wijkgebonden verenigingen.

 • Elke afdeling mag twee leden afvaardigen naar de Centrale.
  De Stichting Ouderencentrum De Kemphaan heeft één afgevaardigde in de centrale.

 • De Centrale heeft voor de dagelijkse gang van zaken een bestuur.
  De samenstelling hiervan is gekozen uit en door leden van de Centrale.
  Deze mensen doen het dagelijkse werk en bereiden de voorstellen voor die aan de Centrale worden voorgelegd ter goedkeuring.

 • Daarnaast zijn er diverse werkgroepen samengesteld voor het uitvoeren van specifieke taken, zoals het maken van het ouderenblad De Schakel en het opzetten van de Dag van de Ouderen.
  Hiervoor zoekt ‘het bestuur’ mensen die kennis hebben op dit specifieke terrein, dan wel die zich voor dit doel willen inzetten. Die kunnen uit de bonden of de wijkgebonden verenigingen komen, maar dat is niet per se nodig.

Wilt u weten, hoe de organisatie van de Centrale van Ouderenverenigingen er in de gemeente Venray uitziet, klik hier

Wilt u de samenstelling van de Centrale van Ouderenverenigingen weten, klik hier

Wilt u de samenstelling van het bestuur van de Centrale van Ouderenverenigingen zien, klik hier

Wilt u het vergaderschema zien, klik hier