Leeskring Venray

KBO Venray heeft een leeskring. Onder leiding van Marije Freriks lezen de deelnemers boeken, waarna deze besproken worden. De groep komt een keer in de zes weken in De Kemphaan bij elkaar op donderdag om 14.00 uur.
Voor informatie kunt u zich wenden tot:
Marije Freriks, tel. 501 325 of stuur een mail naar freriks@hccnet.nl of tot
Ricky Verstraelen, 
tel. 584 572 of stuur een mail naar riekenmat@home.nl