Kienen

Kienen
Algemeen
Bij veel afdelingen wordt er gekiend. Hieronder ziet u de vaste kienmiddagen of -avonden per afdeling. Daarnaast zijn er ook afdelingen die af en toe eens een kienmiddag houden of er zijn kienevenementen bij diverse gelegenheden, zoals kermis, Pasen, Kerstmis of nationale feestdagen. Voor deze laatste kiengelegenheden dient u de plaatselijke afdeling te raadplegen.
Leunen
Op de eerste en derde dinsdag van de maand in MFC De Baank.
Voor KBO-leden van 13.45 uur tot 16.00 uur. 
Oostrum
KBO-Oostrum houdt één keer in de maand een kienmiddag.
De vaste begintijd is 14.00 uur.
Venray
Elke éérste woensdag van de maand organiseert KBO-Venray een kienmiddag in ouderencentrum De Kemphaan. Deze begint om 13.30 uur.
Venray Op ’t Nipperke
Kienen georganiseerd door vereniging Wijkgebouw Op ’t Nipperke.
Wanssum
Alléén van september t/m mei elke laatste donderdag van de maand in De Zandhoek.

Aanvang 14.00 uur.
Ysselsteyn/Vredepeel
In de even weken kunnen de senioren uit Ysselsteyn en Vredepeel op de woensdag kienen in De Smelehof.

Aanvang 13.30 uur.