Muziek & Zang

Seniorenkoor Crescendo
Er is in Venray een zangkoor voor senioren, o.l.v. Peter van de Velde.

Elke woensdag vanaf 18.00 uur repeteert het koor in Ouderencentrum De Kemphaan.
Voor informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot De Jonge, tel. 584 173.

Seniorenorkest
Venray heeft een seniorenorkest dat blaasmuziek speelt. Dit orkest staat onder leiding van dirigent Van Osch.

Voor meer informatie kunt u terecht bij voorzitter Jo Michiels, tel. 512 606 of mailadres: jo.michiels@versatel.nl

De Notenkrakers
Een aantal senioren heeft zich verenigd in de muziekband De Notenkrakers.

Zij repeteren elke week op woensdagmorgen om 9.00 uur in Ouderencentrum De Kemphaan.
Contactpersoon is Mathieu Vrancken, te bereiken op mailadres: thieuentruus@hetnet.nl 

Leonarduskoor
Elke donderdag om 17.30 uur is er een repetitie in De Zandhoek in Wanssum. Er wordt niet alleen gezongen, maar ook muziek gemaakt.

Music for Life
In Oostrum heeft een groep senioren zich onder vleugels van de harmonie verenigd tot een muziekgroep. In het eerste jaar bespelen ze vooral de (alt)blokfluit en er is een mix-groep.