Fotografie is meer dan alleen een kiekje maken

Pie Noten bekijkt in zijn woonkamer enkele van zijn foto’s: “Ik kan me helemaal in fotografie verliezen.” Foto: Han Siebers.

Nee, hij kan zich eigenlijk geen leven zonder fototoestel voorstellen. Pie Noten (83) glundert als hij vertelt over zijn grote passie. Wat begon op jeugdige leeftijd in Tegelen, is in Venray nog altijd een van zijn grote hobby’s. Regelmatig trekt hij eropuit om, voor zichzelf of in opdracht, een foto te maken. “Maar ik heb er nog nooit één cent voor ontvangen”, zegt hij met een lach. 

Hij wijst op een foto die hij maakte in de Jodenbuurt in het Belgische Antwerpen, een stad waar hij graag vertoeft. Niet alleen vanwege het feit dat zijn oudste dochter Karian daar al jaren woont, maar ook vanwege de plaatselijke historie en vooral de architectuur. “Ik hou ervan om gebouwen te fotograferen. Een pand dat ik graag fotografeer is het nieuwe Havengebouw in het Havengebied van Antwerpen. Het nieuwe gebouw van beton en golvend glas is geplaatst boven op een gerenoveerde brandweerkazerne. Ik heb het veel en vanuit alle hoeken gefotografeerd. Een heel bijzonder gebouw, prachtig.”

Pie Noten is geboren en getogen in Tegelen, maar sinds 1970 woonachtig in Venray. Hij werkte als gemeenteambtenaar in Venlo, Helden en Venray bij de sociale dienst. Sinds zijn pensionering in 2001 maakt hij heel veel uurtjes vrij voor zijn grote hobby. “Maar ik fotografeer al vanaf mijn puberteit. Ik weet nog dat ik mijn eerste analoge Voigtländer kreeg”, haalt hij herinneringen op. “Maar ook in die tijd was het voor mij al duidelijk: fotografie is meer dan een kiekje maken. Foto’s moeten een verhaal vertellen.”

Die visie hield hij vast als vader van een gezin met twee dochters. “Ja, ik ben inderdaad ook zo iemand die zelf amper op de foto staat”, grijnst hij. “Als ik met mijn vrouw Maria en dochters Karian en Petranne op vakantie was, was ik altijd diegene die de foto’s maakte. En dat is ook na het overlijden van mijn vrouw zo gebleven. Een van mijn kleinkinderen, Julia, heeft de liefde van haar opa overgenomen. Zij verraste me, toen ze bij het fotograferen van de fietsbrug over de Italiëlei in Antwerpen de camera op de grond legde om vanuit die positie een foto te maken. Dat leverde een bijzonder mooi beeld op. Ja, toen was opa natuurlijk erg trots.”

Pie Noten is lid van fotogroep eXposure in Venray, een actieve circa twintig leden tellende fotoclub die om de twee weken bijeenkomt. Tijdens de naar zijn zeggen ‘zeer leerzame’ clubavonden worden de foto’s met een bepaald thema of vrij werk besproken. Buiten de fotografie heeft hij ook andere bezigheden. Zo is hij actief lid van de ouderenvereniging AVOS, de Venrayse afdeling van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en het Historische Platform Venray (HPV). Voor de laatste drie is hij ook actief als fotograaf. De keuze voor de twee op historie gerichte organisaties komt niet zomaar uit de lucht vallen. “Geschiedenis en cultuur hebben me van jongs af aan altijd geboeid, net zoals klassieke muziek en glas-in-loodramen in kerken. Ik ben rooms-katholiek opgevoed en kan me nog goed heugen dat ik jongetje tijdens de preek altijd geboeid naar die prachtige kleuren en figuren in die ramen zat te kijken.”
Toen het bisdom Roermond een paar jaar geleden op zoek was naar vrijwilligers die al het onroerend goed in zijn kerken wilden fotograferen en beschrijven, was hij erbij. “Niet dat ik nou zo rooms ben, integendeel, maar het is religieus erfgoed, een prachtig project. Een monsterklus ook. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de digitale inventarisatie ruim een jaar zou duren, maar het werden er drie. In die tijd heb ik samen met andere vrijwilligers alle kerken bezocht. Vooral in Midden- en Noord-Limburg, maar ook in het uiterste zuiden. Het ging om alle losse voorwerpen die van waarde zijn, inclusief kruiswegstaties en glas-in-loodramen. Op verzoek van het HPV heb ik samen met Jan Derikx voor de website RooyNet ook alle glas-in-loodramen in de gemeente Venray gefotografeerd. Daarover heb ik ook een aantal artikelen geschreven voor de historische boekenreeks Venrays Verleden.”

Net als in lezen en muziek vindt hij ook in fotografie zijn rust. “Ik kan me helemaal in fotografie verliezen”, erkent hij. “Ik kan het iedereen aanraden. Wanneer de gemiddelde mens door de stad of de natuur loopt, kijken we heel oppervlakkig. Hoe meer gefocust we kijken, hoe meer we zien en hoe anders we zien. Ik neem voor het maken van een foto ook altijd ruim de tijd zodat ik me niet hoef te haasten en op de juiste positie sta om die mooie foto te maken die ik in mijn hoofd heb. Soms kan dat best een tijd duren, ja. Maar dat geeft niks, ik heb als pensionado alle tijd en geniet ervan als ik die mooie, karaktervolle foto naar mijn tevredenheid heb gemaakt.” Hoewel, alle tijd? Pie Noten zijn agenda puilt uit vanwege al zijn vrijwilligers- en familieactiviteiten. “Klopt”, zegt hij met een lach. “Maar zolang mijn gezondheid het toelaat, ben ik niet van plan om achter de spreekwoordelijke geraniums te gaan zitten. Ik kom daarvoor te graag onder de mensen.”

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Fotografie is meer dan alleen een kiekje maken

Stekjes en planten ruilen aan straat

Ken je dat? Dan heb je gezaaid en ben je blij met alle jonge plantjes en dan moet je constateren dat het echt niet allemaal in je tuin past. Of je ziet dat die leuke plant in je tuin zichzelf heeft uitgezaaid. Dan wil je gewoon graag dat al die plantenkinderen een ander plekje krijgen en dat andere mensen er ook van kunnen genieten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Jans-Beken en Jaap Bijman aan het werk in de plantenbieb bij hun woning. Foto: Han Siebers

Daar bedacht het echtpaar Jaap Bijman en Lilian Jans-Beken wat op: een plantenbieb. Net als de boekenruilkastjes langs de weg komen op steeds meer plekken in Nederland ook kasten om bijvoorbeeld kamer- en tuinplanten, stekjes, zaden en/of bloembollen te ruilen. Rechts voor de garage van hun woning aan de Langeweg 100 in Venray hebben ze hun kastjes geopend. “Plantjes zijn te ruil of tegen een vrijwillige donatie mee te nemen. Ook kunnen mensen gratis inheems bloemenzaad komen ophalen, zolang de voorraad strekt. De plantenbieb kun je ook zien als een voedselbank voor de bedreigde bij”, meldt Lilian. De Venrayse plantenbieb is aangesloten bij de landelijke Stekjesroute. Een initiatief om alle plantenruilkasten op de kaart te zetten. “Erg leuk, want er zijn dus echt mensen uit andere delen van het land of uit België die hier op vakantie komen en dan allerlei plantenbiebs afgaan op de route”, weet Jaap.

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Stekjes en planten ruilen aan straat

Invasie vriendengroep ‘Young’ bij KBO Castenray

“Als we dan toch af en toen mee doen met een KBO-activiteit, kunnen we ook wel lid worden”, opperde iemand van een Castenrayse vriendengroep enige tijd geleden.

Het ‘grapje’ leidde ertoe dat KBO Castenray de laatste twee jaar een flink aantal nieuwe leden kon verwelkomen.
KBOYoung noemen ze zich. Zestien personen, acht koppels, die allemaal nog werken, tussen de 55 en 70 jaar oud, vormen al lange tijd een vriendengroep die geregeld een evenement bezoekt of zelf iets organiseert.

Henk en Maria Classens-Crooymans waren de eersten die bij de KBO gingen, de rest volgde snel erna. Een invasie die voorzitter Piet Steeghs ertoe bracht eens te informeren ‘wat de jeugd wilde?’

Nou, vooreerst wil het groepje gewoon meehobbelen, zolang de zestien nog moeten werken. Wel heeft de groep al deelgenomen aan de ouderen-zittingsavond van
De Schanseknuppels (foto).
“Het zal dus nog wel even duren voordat we volwaardig meedraaien, maar de eerste die voor het eerst zijn AOW gestort krijgt, moet op op die dag een barbecue geven om te vieren dat we het pensioen gehaald hebben”, aldus Ien Janssen-Derks, die zelf sinds kort dorpsondersteuner en ouderenadviseur is in het dorp.

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Invasie vriendengroep ‘Young’ bij KBO Castenray

Beweegtuin: ‘Gezondheid, conditie en plezier’

Fontys-docent en -onderzoeker Maartje Kunen onderzocht in 2023, samen met studenten van Fontys Sport en Bewegen, vier beweegvoorzieningen voor ouderen in de buitenlucht in de gemeente Venray en Venlo.

Castenrayse senioren sporten onder begeleiding van Maaike Witpeerd (tweede van rechts).

Van de vier onderzochte beweegvoorzieningen, is de beweeg- en beleeftuin in Castenray de enige plek waar een sportieve activiteit voor ouderen georganiseerd wordt en waar ouderen de toestellen ook echt gebruiken, zo stelt Kunen. “Helaas zien we vaak de troosteloze aanblik van ongebruikte beweegtuinen, terwijl ze juist geplaatst zijn om mensen in beweging te krijgen. De vaakst genoemde reden om de beweegtuin of beweegtoestellen niet te gebruiken is een andere voorkeur voor bewegen, zoals wandelen of fietsen.” Leeftijd en luiheid zijn vaak de boosdoener. ‘Ik beweeg al genoeg of ‘ik wandel elke dag’ en ‘ik zie me daar als 73-jarige niet hangen’ hoorden ze namelijk ook als redenen. “Maar de groep in Castenray weet juist de voordelen te benoemen. ‘Buiten in de frisse lucht is het lekker bewegen’ en ‘de tijd is zo om, het is heel gezellig’. Zij noemen gezondheid, conditie en plezier als heel belangrijke redenen om mee te doen aan deze sportieve activiteit.”

De Castenrayse senioren geven volgens Maartje Kunen aan dat ze juist meer zijn gaan bewegen door de komst van de beweeg- en beleeftuin. “Alles wat we hebben geleerd in dit onderzoek zijn we aan het vertalen naar een stappenplan voor gemeenten, onder andere Venray en Venlo, die aan de slag willen met buitenvoorzieningen voor ouderen in de openbare ruimte. Voor de ontwikkeling van de beweegtuin in Merselo zijn al elementen uit dit stappenplan toegepast.”

Tilly Wiechert, bestuurslid van 50plus Merselo en lid van de activiteitencommissie, hoopt dat die beweegtuin begin juni wordt gerealiseerd achter het nieuwe MFA Den Hoek bij de sportvelden. Het moet een plek worden waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten en samen aan sport of spel doen, legt Wiechert uit. “Een werkgroep, die werkt in opdracht van de dorpsraad, begon in 2023 met een avond voor dorpsbewoners. Belangrijk was om draagvlak voor de beweegtuin te creëren. Er zijn handtekeningen opgehaald en direct betrokkenen hebben intentieverklaringen getekend. Hierna is een conceptplan opgesteld. Binnenkort wordt een nieuw plan aangeboden. Als dat is goedgekeurd, start het voorwerk voor de realisatie.” De beweegtuin wordt onder meer gebruikt door leerlingen van de bovenbouw van basisschool De Lier. “In de zomermaanden vinden hier de gymlessen plaats. Verder kunnen de sportverenigingen de toestellen inzetten tijdens trainingen en ook de seniorengymclub kan gebruik gaan maken van deze plek. Bovendien is er contact met een beweegcoach om een begeleidingstraject voor geïnteresseerden op te zetten. Op gezette tijden kunnen ook individuele sporters gebruikmaken van de beweegtuin.”

De gemeente Venray streeft naar een beweegvriendelijke en gezonde leefomgeving, vervolgt programmaregisseur Danny Vullings van Iedereen Kan Meedoen, Venray Beweegt. “We willen dat een omgeving uitnodigt, faciliteert en inspireert om inwoners meer te laten bewegen en te werken aan een gezonde(re) leefstijl. Hieraan dragen beweegtuinen zeker bij. Momenteel zijn er een aantal locaties in de gemeente Venray, met wisselend succes. In het Vlakwaterbos liggen een stormbaan en een trimbaan en in Wanssum ligt in het bos achter het sportpark een trimbaan. Aan de Westsingel in Venray, bij Schuttersveld, is een fitnessvoorziening en Leunen heeft een beweegtuin.”

Foto’s: Han Siebers

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Beweegtuin: ‘Gezondheid, conditie en plezier’

Open Dag Landgoed & Natuurbegraafplaats Weverslo

Wees welkom en maak op 26 mei tussen 11.00 en 16.00 vrijblijvend kennis met Landgoed en Natuurbegraafplaats Weverslo, Janslust 11 te Heide. www.weverslo.nl 

Natuurbegraven, de meest voordelige en natuurvriendelijke manier van begraven, wordt steeds populairder in Nederland. Net buiten Venray ligt de oudste, echte natuurbegraafplaats van Nederland: Natuurbegraafplaats Weverslo. Op 26 mei van 11.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen en in een ontspannen ambiance kennis te maken met de mooie natuur van Weverslo, het fenomeen natuurbegraven en de mogelijkheden rondom een afscheid in de natuur.

Programma
Er zijn lezingen over uiteenlopende onderwerpen rondom het leven en de dood, persoonlijk afscheid, rouw en rouwverwerking.
Er is muziek van Eva Wijnen. Elk uur kunnen mensen aansluiten bij een rondleiding over de natuurbegraafplaats, waarbij een gids vertelt over dit unieke natuurgebied en de rol die natuurbegraven daarin speelt. Er is een inspiratiemarkt waar bezoekers kennis kunnen maken met alle facetten van natuurbegraven en afscheid: van de verschillende kisten, manden, baren, rouwdoeken en natuurlijke gedenktekens tot rouwfotografie en persoonlijke gedenkobjecten.

Ook kunt u kennismaken met Loop Biotech. Zij maken duurzame en biologisch afbreekbare kisten en urnen, gemaakt van lokale paddenstoelsoorten en upcycled hennepvezels. Bijzondere ‘levende’ kisten en urnen die weer onderdeel van de kringloop worden en de natuur verrijken. Tijdens deze dag vertellen de makers hier meer over en zijn er voorbeelden te zien.

De hele dag zijn medewerkers en vrijwilligers aanwezig om voorlichting te geven over het zelf kiezen en reserveren van een grafplek en de mogelijkheden om een persoonlijke invulling te geven aan een afscheidsceremonie en een herdenkingsbijeenkomst. Op het Boshuisterras kunt u onder het genot van een hapje en drankje de ongedwongen sfeer op Weverslo proeven.

Kleinschalig en persoonlijk

Steeds meer mensen kiezen voor deze milieuvriendelijke vorm van begraven, die ook nog eens voordeliger is dan traditioneel begraven. Elke natuurbegraafplaats heeft zijn eigen kenmerken. Weverslo onderscheidt zich met name door het intieme karakter van het mooie gevarieerde bos, de verbinding met kunst en cultuur die wordt gemaakt d.m.v. een wandelroute langs beelden en gedichten en de persoonlijke aanpak. Ook is het bos van Weverslo een geliefde plek om te wandelen of gewoon even tot rust te komen.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Open Dag Landgoed & Natuurbegraafplaats Weverslo