We gaan weer fietsen

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor We gaan weer fietsen

Heeft de Bond NUT

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Heeft de Bond NUT

De Kemphaan tijdelijk dicht

Ouderencentrum De Kemphaan is tijdelijk, in elk geval tot 6 april, gesloten. Dit in verband met het heersende Coronavirus. Of het centrum na die datum meteen weer opengaat, hangt helemaal af van de ontwikkelingen rond dit wereldwijd heersende virus.
Het stichtingsbestuur volgt hiermee de landelijke maatregelen die genomen zijn om het Coronavirus in te dammen en verdere verspreiding te voorkomen.

Veel bezoekers van De Kemphaan behoren juist tot de risicogroep van (kwetsbare) ouderen, die het meest vatbaar zijn voor deze vorm van griep. Begin maart kwam het virus, van China uit, ook in Limburg en na enkele dagen werden in het Venrayse de eerste besmettingen gemeld.

Het Danscollectief Venray besloot op 10 maart al de danslessen voorlopig stop te zetten. Juist bij het dansen, waarbij mensen elkaar veel aanraken, was het risico van besmetting aanwezig. Op 12 maart besloot de regering alle massabijeenkomsten te verbieden en samenkomsten van grote groepen sterk af te raden.

Zelfs begrafenissen van dierbaren dienen in zeer kleine kring plaats te vinden.
De Kemphaan, ouderenverenigingen en instellingen hebben daardoor alle geplande activiteiten afgelast.

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Kemphaan tijdelijk dicht

Spoedhulp ouderen vaak niet nodig

Limburg wil twintig miljoen euro steken in de versterking van de welvaart in Noord-Limburg. Eenzelfde bedrag is aan het Rijk gevraagd. Dat heeft 180 miljoen euro beschikbaar voor voorstellen uit regio’s van heel het land. De provincie en regio hebben samen met vele partners een voorstel gemaakt om een bijdrage te leveren aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. Tevens investeren Provincie en de regio Noord-Limburg in de jaren tussen 2020 en 2023 samen nog eens 40 miljoen euro in gezamenlijke prioriteiten, zo is afgesproken.

De investeringsagenda Noord-Limburg bestaat uit zes programma’s waarmee de regio de komende jaren aan de slag gaat: innovatie, vitale gemeenschappen, vrijetijdsbesteding, landelijk gebied, mobiliteit en duurzaamheid.

De regiodeal wordt gesteund door Brightlands Campus Greenport Venlo, de ondernemers en maatschappelijke partners verenigd in de stichting Gezondste Regio 2025, de scholen Citaverde, Gilde Opleidingen, Fontys, Hogere Agrarische School en Maastricht University, de Veiligheidsregio Noord- Limburg en tenslotte het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg.

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Spoedhulp ouderen vaak niet nodig

Venray proefgemeente tegen eenzaamheid

De gemeente Venray heeft samen met Weert, Beekdalen en Valkenburg ja gezegd tegen de vraag van KBO Limburg om proefgemeente te worden in een project van KBO Limburg tegen eenzaamheid. Acht maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in Limburg gaan samen proberen de eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Het driejarige project ‘Samen tegen eenzaamheid’ van KBO Limburg wordt gesteund door de provinciale GGD, de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht, het Platform Mantelzorg Limburg, Burgerkracht Limburg en het Netwerk Senioren Limburg. Het project ging half februari van start. Hiervoor is een budget van 160.000 euro beschikbaar: de helft komt van de provincie, de vier gemeenten dragen samen 28.000 euro bij.
Het doel is om in de gemeenten een ‘Meldpunt Plus’ op te zetten waar eenzame ouderen met vragen én hun gevoelens terecht kunnen. “Door breed kennis en expertise te delen én te leren van al lopende, goede eenzaamheidsinitiatieven, kunnen we mensen straks optimaal doorverwijzen”, hoopt projectleider Guus van Egdom. Het project haakt ook aan bij de landelijke campagne ‘Eén tegen eenzaamheid’, die is opgezet door minister Hugo de Jonge.
Groeiend probleem In lijn met de vergrijzing is eenzaamheid, vooral onder ouderen, een groeiend probleem. Volgens cijfers van de GGD voelt ruim een derde van alle volwassen Limburgers zich wel eens eenzaam. Een op de tien ouderen voelen zich zéér eenzaam. Vooral deze laatste groep baart zorgen. Zeker als die eenzaamheid van lange duur is. Structurele eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsproblemen als slapeloosheid, stress, obesitas, hart- en vaatziekten. Wie eenzaam is, blijkt gevoeliger te zijn voor verslavingen en depressiviteit. Ook is er een duidelijk verband tussen eenzaamheid en suïcide.
Samen tegen eenzaamheid Gelijk met bovenstaand KBO-initiatief is Rabobank Horst-Venray gestart met het plan ‘Samen tegen eenzaamheid’. Dit in het kader van de actie ‘de gezondste regio 2025’. Onderzoek van de werkgroep heeft aangetoond dat er ontzettend veel succesvolle initiatieven in de regio zijn om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Maar tegelijkertijd werd duidelijk dat er ‘eilandjes’ bestaan: initiatieven zijn in eigen dorp of kring bekend, voor de rest onvoldoende zichtbaar. De werkgroep wil die initiatieven inventariseren en kijken of ze ook op andere plaatsen hun nut kunnen hebben. De gemeente Venray neemt ook hierin deel en zal zeker zoeken naar een verbinding tussen beide projecten.

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Venray proefgemeente tegen eenzaamheid