Foto’s Nieuwjaarsreceptie – 2020

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Foto’s Nieuwjaarsreceptie – 2020

Theo Janssen nieuwe voorzitter De Kemphaan

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Theo Janssen nieuwe voorzitter De Kemphaan

De Schakel in 2020 nog onregelmatiger

U leest nu de laatste Schakel van 2019. De eerstvolgende nieuwe Schakel verschijnt pas op 31 januari: over acht weken dus. Dat is een lange periode. Pogingen om dit te versnellen, zijn op niets uitgelopen. Dit heeft te maken met het verschijnen van het KBO-PCOB Magazine. De Schakel verschijnt tegelijkertijd, zij het op vrijdag, om de bezorgende senioren niet twee keer te laten lopen. De redactie van genoemd magazine hanteert het uitgangspunt dat het blad de laatste dinsdag van de maand klaar moet zijn. Alleen eind juni en eind november verschijnt een zogenaamd dubbelnummer en ontvangt u in juli en december geen magazine.

De Schakel sluit zich hierbij (node) aan. Door dit standpunt van ‘Utrecht’ verschijnen beide bladen zeer onregelmatig. Meestal zit er vier of vijf weken tussen, in de zomer en winter ineens acht tot negen weken. Als KBO-PCOB eind 2020 dit uitgifteschema blijft volgen wordt het tussen 27 november en 31 januari zelfs tien weken. Regelmatig bellen lezers dan dat ze De Schakel gemist hebben. Eind februari 2020 valt de laatste dinsdag op vastelaovend, de laatste carnavalsdag. ‘Utrecht’ heeft om die reden de uitgifte van het februarinummer verschoven naar 6 maart, maar heeft de laatste dinsdag van maart laten staan. Dan komen het Magazine en ook de Schakel al na drie weken uit. De redactie van De Schakel heeft aan de collega’s in Utrecht voorgesteld om het hele jaar door om de vijf weken uit te komen. Alleen in de zomervakantie en met kerstmis kan er een week bijkomen omdat een jaar 52 en niet 50 weken heeft. Voor 2020 heeft dit geen oplossing geboden. En of het in 2021 wel gaat werken is niet bekend. Utrecht heeft alleen toegezegd het voorstel in beraad te nemen.

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel in 2020 nog onregelmatiger

Centrale weigert mensen te zoeken voor participatieraad

De Centrale van Ouderenverenigingen weigert nieuwe kandidaten te zoeken voor een plaats in de Participatieraad. Zij vindt de door de gemeente Venray bedachte procedure onjuist. De Centrale keurde donderdag 21 november de opstelling van het bestuur in deze zaak goed. Alleen als de door de Centrale voorgedragen kandidaten zonder meer worden geaccepteerd, wil de Centrale meewerken. Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een gemeente verplicht een participatieraad in te stellen. Die raad geldt als ‘onafhankelijk’ orgaan vanuit de bevolking, dat mee kan praten en advies kan geven aan de gemeente. De raad is samengesteld uit allerlei geledingen, die op dit terrein werkzaam zijn. De oude participatieraad is eind november voor het laatst bijeen geweest. “Die raad functioneerde niet meer”, vertelde Ton Ederveen, een van de afgevaardigden. Er was teveel verschil van mening tussen de raad en het ambtelijk apparaat, in adviezen naar de wethouder toe. Ederveen en Wim van Delft, die namens de ouderen zitting hadden in de oude participatieraad, hebben zich niet meer herkiesbaar gesteld. Om een nieuwe participatieraad op te zetten heeft de gemeente een betaalde kracht (Wim van Osch) aan het werk gezet om kandidaten te werven. Mensen die willen kunnen bij hem solliciteren, waarna een screening plaatsvindt. Dat gebeurt ook met vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen die voor de belangenbehartiging van hun leden kandidaten zoeken. De Centrale vindt dit niet juist. De geledingen zelf wijzen een vertegenwoordiger aan, niet de gemeente. “Wij gaan geen mensen vragen om ons te vertegenwoordigen, als die vervolgens langs een meetlat met voor ons niet transparante normen worden gelegd”, aldus voorzitter Henk Raedts.

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Centrale weigert mensen te zoeken voor participatieraad

Venray Dementievriendelijk

De organisatie Venray Dementievriendelijk heeft een coördinator gevonden, om de werkgroepen van vrijwilligers te begeleiden. Dit moet leiden tot een plan van aanpak, dat burgers, verenigingen en bedrijven meer begrip moet bijbrengen over dementie. Hierdoor kunnen mensen met dementie langer betrokken blijven bij de samenleving. Het plan van aanpak moet in 2021 klaar zijn. In het streven om de positie van mensen met dementie te verbeteren, heeft Venray Dementievriendelijk drie werkgroepen geformeerd onder voorzitterschap van Jeanne Hendrix, Hans van Oosterhout en Joke Halmans. Zij worden hierbij ondersteund door coördinator Monique Janssen, die hiervoor door de gemeente Venray een dag in de week betaald wordt. “Dat is meer dan we gevraagd hadden, wij gingen uit van twee uur per week”, vertelde Hans Cramer (die namens de Centrale in een van de werkgroepen zit) tijdens de plenaire Centrale-vergadering op 19 september. Er zijn al enkele initiatieven van de grond gekomen. Zo is er maandelijks in dansschool Janssen een uurtje dansen voor mensen met dementie. Supermarkten en bedrijven zijn voorgelicht hoe zij het beste met deze mensen kunnen omgaan. Er worden trainingen voorbereid voor bedrijven en gezocht naar werkplekken waar mensen met dementie onder begeleiding aan de slag kunnen.

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Venray Dementievriendelijk