Belangenbehartiging

Belangenbehartiging
Om de belangen van alle senioren zo goed mogelijk te kunnen behartigen, trekken alle Venrayse ouderenverenigingen, samen met het ouderencentrum De Kemphaan op in de Centrale van Seniorenverenigingen Venray.
Bij deze belangenbehartiging gaat het om welzijn, (gezondheid)-zorg, ouderenhuisvesting, veiligheid, enzovoort, enzovoort.
Om al deze activiteiten zo goed mogelijk vorm te geven, heeft de Centrale diverse commissies en werkgroepen ingesteld. Onder het motto ‘Samen Sterk’ profileert de Centrale zich als lokale belangenbehartiger bij het gemeentebestuur, de politieke partijen en andere organisaties.
Bij de afzonderlijke ouderenverenigingen ligt de nadruk op het aanbieden van allerlei educatieve en recreatieve activiteiten, gericht op de leden van de eigen vereniging.
Bij de Centrale gaat het om:
  • Het behartigen van de algemene belangen op gemeentelijk niveau van alle Venrayse senioren en het fungeren als platform van overleg;
  • Het coördineren, stimuleren en ondersteunen van sociale, educatieve en recreatieve activiteiten voor alle Venrayse senioren;
  • Het informeren, van de bij de verenigingen aangesloten leden, over zaken die voor hen, als oudere burgers van Venray, van belang zijn.

Voor alle duidelijkheid moet vermeld worden, dat de  belangenbehartiging, op landelijk niveau, een taak is voor de landelijke ouderenbonden ANBO, Unie KBO en PCOS. Er is in Venray geen ANBO-afdeling meer. Hiervoor in de plaats is de Algemene Venrayse Onafhankelijk Ouderenvereniging (AVOS) opgericht.