De Schakel

De Schakel
Lees hier het laatste maandblad van De Schakel.
Voor de eerdere edities van De Schakel, welke in het Archief s
taan, klik hier
De Schakel’ is het maandblad voor de senioren in de gemeente Venray.
Het blad verschijnt tien maal per jaar. Klik hier als u wilt weten, wanneer deze verschijnt.
Aanleveren van: nieuwsberichten, suggesties voor verhalen of foto’s, reacties op geplaatste artikelen of andere aanbevelingen voor De Schakel moeten uiterlijk 17 dagen voor het verschijnen binnen zijn bij de redactie.
Dat kan (bij voorkeur) met een email aan kopij.schakel@cvs-venray.nl of per brief aan:
De Schakel, Kennedyplein 1, 5801 VH, Venray.

Voor advertenties kan men zich wenden tot advertentie.schakel@cvs-venray.nl
Waarbij advertenties uiterlijk 17 dagen voor het verschijnen binnen dienen te zijn.
Klik hier voor de huidige advertentie tarieven.
Om De Schakel te lezen hebt u Adobe Reader nodig.
Mocht u deze niet hebben, klik dan hier om deze te installeren.