Brukske en Landweert actief voor ouderen

In de Venrayse wijken springen twee groepen in het oog: in de wijken Brukske en Landweert bruist het meer dan in Veltum, De Brabander en Noord.
In Brukske is het wijkplatform onder leiding van voorzitter Petra van Duijnhoven erg actief.
Speelcoach Henk Willems weet de jeugd te vinden.
De gemeente Venray geeft het wijkplatform subsidie. Anders ligt het in Landweert, waar de acties vooral komen van de groep ‘Prettig ouder worden in Landweert’. Het duo
Lon Berden en Daniëlle van Bommel probeert activiteiten rond voorlichting, scholing en ontspanning op te zetten. Het probleem? Geen eigen budget. “Wij moeten het doen met potjes bij de gemeente of van het wijkplatform. Dat is niet fijn werken,” zegt de 69-jarige Lon. De redactieleden Johan Koster en Jaques Penris gingen in gesprek met hen.

Jullie organiseren activiteiten in de wijk? Wat willen jullie bereiken?
Petra: “Het wijkplatform wil de onderlinge band tussen de wijkbewoners tot stand brengen en stimuleren. En heel belangrijk voor ons: we willen de jongeren laten weten dat ze erbij horen.”
Lon: “Wij organiseren juist dingen voor ouderen. Toen ik stopte met werken, merkte ik dat ik de mensen in de wijk niet kende en zij kenden mij niet. Ik was er immers nooit. Met een van de buren, de aan de rolstoel gekluisterde Daniëlle, heb ik toen deze werkgroep opgericht. We doen van alles. We willen de ouderen goed informeren, waardoor ze zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook willen wij mensen met elkaar in contact brengen, eenzaamheid doorbreken, leuke dingen doen. We begonnen met de Wens bus voor de wijk, hebben een Scootmobiel-rit georganiseerd, een workshop gehouden over woningaanpassingen en waar mensen hiervoor aan kunnen kloppen. Met Kerstmis hebben we als kerstmannen (op afstand) een attentie rondgebracht bij de ouderen in Landweert (foto). Dat is echt goed aangeslagen.”
Hoe is de animo om mee te doen?
Lon Berden memoreert het optreden als kerstmannen nog eens. Toen hebben Daniëlle en zij echt contact gekregen met de ouderen en nu worden ze ook herkend en aangesproken. Petra vindt eveneens dat er voldoende animo is bij de doelgroepen. Beiden voelen hetzelfde probleem als het gaat om allochtonen. Die blijven veel in hun eigen kring en zijn moeilijk bereikbaar. Petra: “De jongeren en kinderen niet, die doen gewoon mee met de autochtonen.”
Zijn veel mensen bereid handje mee uit te steken?
Petra: “Over het algemeen is het niet moeilijk om voor vastgelegde werkzaamheden vrijwilligers te vinden. Als je het hen maar persoonlijk vraagt. Een algemene oproep om zich aan te melden, werkt niet.”
Lon: “Het is moeilijk voor ons vrijwilligers te krijgen, al komt er langzaam beweging in. Een drietal heeft al gezegd dat ze ‘af en toe wel eens’ willen assisteren bij activiteiten, anderen beloofden te helpen als ze niet meer werken.”
Krijgen jullie voldoende steun van bijvoorbeeld gemeente, Wonen Limburg of andere in de  wijk actieve organisaties?
Petra van Duijnhoven heeft niet te klagen. Als wijkplatform krijgt zij subsidie van de gemeente en, indien nodig, zijn er altijd wel sponsors te vinden.
Wonen Limburg en andere verenigingen in de wijk zijn goede partners.
Lon Berden klaagt wel. Daniëlle en zij hebben gepraat met de gemeente, om subsidie gevraagd, maar die gaat naar ouderenvereniging Ons Genot. Venray wijst naar de subsidieverordening.
Het Wijkplatform waardeert ‘Prettig ouder worden in Landweert’ steeds meer en ondersteunt waar nodig. Maar er zijn meer clubs die aankloppen om geld.
Tegen welke problemen loopt u aan en zijn die op te lossen.
Petra: Als gevolg van Corona is er tweespalt ontstaan tussen ouderen en jongeren. De ouderen zijn bezorgd en voorzichtig, de jongeren willen los, hebben flinke klappen gehad. Het grootste probleem is echter de criminaliteit. De begeleiding van de samenleving is onvoldoende door geldgebrek.
Lon: “Het vertrouwen van de wijk moet je verdienen en dat komt nu langzaam. Voor ons is een eigen budget het grootste probleem. Het zoeken naar geld voor elk nieuw plan vreet energie. Dat steken we liever in de activiteit zelf.”
Petra tenslotte: “Positief is het gebruik van de website LSA (Landelijk Samenwerkings-verband Actieve Wijken), waardoor de communicatie naar de wijkbewoners beter wordt. Het was beter geweest als dit eerder was opgestart. Maar ja, corona.”

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel. Bookmark de permalink.