Contributie en Bijdrage 2021

Het bestuur van de Centrale van Ouderenverenigingen stelt de leden voor om de jaarlijkse bijdrage van de afdelingen over 2021 te schrappen. Ook de seniorenverenging AVOS in Venray zal de leden geen contributie vragen voor het komende jaar.
Door de coronacrisis zijn er dit jaar nauwelijks activiteiten voor de leden georganiseerd.
De ouderen hebben veelal thuis op een houtje zitten bijten. Terwijl ze begin 2020 wel het volle pond aan contributie hebben overgemaakt. AVOS vindt het dan ook billijk dat de mensen niet opnieuw het jaarlijkse bedrag voor hun lidmaatschap moeten overmaken. Het bestuur van de Centrale denkt er hetzelfde over. De meeste KBO-afdelingen laten weten hierover nog geen beslissing te hebben genomen. KBO Veulen denkt, gezien de afdrachten aan de provinciale en landelijke bond, niet onder de contributieregeling uit te kunnen. KBO Venray zegt hetzelfde, maar ziet wel af van een verhoging van het contributiebedrag.
Het schrappen van de bijdrage en contributie door de Centrale en AVOS heeft wel gevolgen voor de begroting van 2021. Door het eenmalig wegvallen van deze inkomsten bij de Centrale komt er liefst € 4.300,– minder in het laatje. Terwijl de begroting voor het komend jaar al een negatief saldo te zien gaf. Hoe dit opgelost moet worden, zal begin 2021 worden besproken. AVOS zal uit de reserves putten, maar moet ook een tekort wegwerken.
De algemene vergadering van de Centrale, gepland op 19 november, is door de coronamaatregelen niet doorgegaan. De afdelingen die lid zijn van de Centrale, is gevraagd om voor 1 december te reageren op de voorstellen van het bestuur.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel. Bookmark de permalink.