Venray proefgemeente tegen eenzaamheid

De gemeente Venray heeft samen met Weert, Beekdalen en Valkenburg ja gezegd tegen de vraag van KBO Limburg om proefgemeente te worden in een project van KBO Limburg tegen eenzaamheid. Acht maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in Limburg gaan samen proberen de eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Het driejarige project ‘Samen tegen eenzaamheid’ van KBO Limburg wordt gesteund door de provinciale GGD, de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht, het Platform Mantelzorg Limburg, Burgerkracht Limburg en het Netwerk Senioren Limburg. Het project ging half februari van start. Hiervoor is een budget van 160.000 euro beschikbaar: de helft komt van de provincie, de vier gemeenten dragen samen 28.000 euro bij.
Het doel is om in de gemeenten een ‘Meldpunt Plus’ op te zetten waar eenzame ouderen met vragen én hun gevoelens terecht kunnen. “Door breed kennis en expertise te delen én te leren van al lopende, goede eenzaamheidsinitiatieven, kunnen we mensen straks optimaal doorverwijzen”, hoopt projectleider Guus van Egdom. Het project haakt ook aan bij de landelijke campagne ‘Eén tegen eenzaamheid’, die is opgezet door minister Hugo de Jonge.
Groeiend probleem In lijn met de vergrijzing is eenzaamheid, vooral onder ouderen, een groeiend probleem. Volgens cijfers van de GGD voelt ruim een derde van alle volwassen Limburgers zich wel eens eenzaam. Een op de tien ouderen voelen zich zéér eenzaam. Vooral deze laatste groep baart zorgen. Zeker als die eenzaamheid van lange duur is. Structurele eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsproblemen als slapeloosheid, stress, obesitas, hart- en vaatziekten. Wie eenzaam is, blijkt gevoeliger te zijn voor verslavingen en depressiviteit. Ook is er een duidelijk verband tussen eenzaamheid en suïcide.
Samen tegen eenzaamheid Gelijk met bovenstaand KBO-initiatief is Rabobank Horst-Venray gestart met het plan ‘Samen tegen eenzaamheid’. Dit in het kader van de actie ‘de gezondste regio 2025’. Onderzoek van de werkgroep heeft aangetoond dat er ontzettend veel succesvolle initiatieven in de regio zijn om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Maar tegelijkertijd werd duidelijk dat er ‘eilandjes’ bestaan: initiatieven zijn in eigen dorp of kring bekend, voor de rest onvoldoende zichtbaar. De werkgroep wil die initiatieven inventariseren en kijken of ze ook op andere plaatsen hun nut kunnen hebben. De gemeente Venray neemt ook hierin deel en zal zeker zoeken naar een verbinding tussen beide projecten.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws archief, Uit De Schakel. Bookmark de permalink.