Centrale weigert mensen te zoeken voor participatieraad

De Centrale van Ouderenverenigingen weigert nieuwe kandidaten te zoeken voor een plaats in de Participatieraad. Zij vindt de door de gemeente Venray bedachte procedure onjuist. De Centrale keurde donderdag 21 november de opstelling van het bestuur in deze zaak goed. Alleen als de door de Centrale voorgedragen kandidaten zonder meer worden geaccepteerd, wil de Centrale meewerken. Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een gemeente verplicht een participatieraad in te stellen. Die raad geldt als ‘onafhankelijk’ orgaan vanuit de bevolking, dat mee kan praten en advies kan geven aan de gemeente. De raad is samengesteld uit allerlei geledingen, die op dit terrein werkzaam zijn. De oude participatieraad is eind november voor het laatst bijeen geweest. “Die raad functioneerde niet meer”, vertelde Ton Ederveen, een van de afgevaardigden. Er was teveel verschil van mening tussen de raad en het ambtelijk apparaat, in adviezen naar de wethouder toe. Ederveen en Wim van Delft, die namens de ouderen zitting hadden in de oude participatieraad, hebben zich niet meer herkiesbaar gesteld. Om een nieuwe participatieraad op te zetten heeft de gemeente een betaalde kracht (Wim van Osch) aan het werk gezet om kandidaten te werven. Mensen die willen kunnen bij hem solliciteren, waarna een screening plaatsvindt. Dat gebeurt ook met vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen die voor de belangenbehartiging van hun leden kandidaten zoeken. De Centrale vindt dit niet juist. De geledingen zelf wijzen een vertegenwoordiger aan, niet de gemeente. “Wij gaan geen mensen vragen om ons te vertegenwoordigen, als die vervolgens langs een meetlat met voor ons niet transparante normen worden gelegd”, aldus voorzitter Henk Raedts.

Dit bericht is geplaatst in Uit De Schakel. Bookmark de permalink.